Friday, October 10, 2008

Film Look (cont.)...

Sedikit maklumat tambahan... Imej di bawah boleh dijadikan contoh perbandingan antara imej yang dirakam menggunakan kamera video biasa (kanan)dan kamera yang menggunakan '35mm adapter' (kiri)...

No comments:

Post a Comment