Thursday, April 2, 2009

Produksi Kami di TV...

Salah satu dari produksi kami telah keudara oleh TV3 menerusi slot Malaysia Hari Ini - MHI. Ianya keudara semasa wawancara Yang DiPertua Majlis Perbandaran Kulai yang memberi penerangan berkenaan Draf Rancangan Kawasan Khas (RKK) Pusat Pengangkutan Senai. Rancangan ini telah disiarkan Ogos 2008 tetapi baru kini kami berpeluang upload. Ini adalah sebahagian daripada siaran tersebut..

No comments:

Post a Comment